Μνήμη (Απώλεια Μνήμης)

Η απώλεια μνήμης, που ονομάζεται επίσης αμνησία, συμβαίνει όταν ένα άτομο χάνει την ικανότητα να θυμάται πληροφορίες και γεγονότα που θα έπρεπε κανονικά να είναι σε θέση να θυμάται.

Showing all 22 results