Ναρκωτικά

Ο εθισμός στα ναρκωτικά είναι μια χρόνια και ανεξέλεγκτη συνήθεια χρήσης ναρκωτικών ουσιών, που έχει αρνητικές επιπτώσεις στην υγεία, την κοινωνική λειτουργία και τη γενική ευεξία ενός ατόμου. Ο εθισμός αναπτύσσεται όταν κάποιος χρησιμοποιεί ναρκωτικά κατά επανάληψη και σταδιακά αναπτύσσει σωματική και ψυχολογική εξάρτηση από αυτά. Οι εξαρτημένοι αντιμετωπίζουν συχνά έντονη ανάγκη για την ουσία, εμπειρικούς ανεξέλεγκτους πόθους, δυσφορία και αποχωρισμό από τα ναρκωτικά. Ο εθισμός στα ναρκωτικά είναι μια σοβαρή προσωπική και κοινωνική πρόκληση και απαιτεί συνήθως επαγγελματική βοήθεια και υποστήριξη για να υπερνικηθεί.