Ναυτία

Η ναυτία είναι μια δυσάρεστη, διάχυτη αίσθηση ανησυχίας και ενόχλησης, που συχνά θεωρείται ως παρόρμηση προς τον εμετό.

Showing all 12 results