Ουροδόχος Κύστη

H ουροδόχος κύστη είναι κοίλο μυικό όργανο το οποίο συλλέγει τα ούρα από τα νεφρά πριν την απέκκρισή τους μέσω της ούρησης. Βρίσκεται στη μικρή πυέλο, πίσω από την ηβική σύμφυση.

Showing all 5 results