Ούρηση (Ακράτεια Ούρων)

Είναι ένας γενικός όρος που χρησιμοποιείται, για να περιγράψει οποιαδήποτε ανεπιθύμητη απώλεια ούρων.

Showing all 7 results