Ούρηση (Νυκτερινή Ενούρηση)

Η Νυχτερινή Ενούρηση είναι πολύ κοινό πρόβλημα, επηρεάζει έναν μεγάλο αριθμό παιδιών αλλά μόλις το 1/3 των οικογενειών θα αναζητήσουν ιατρική βοήθεια. Συμβαίνει τρεις φορές πιο συχνά στα αγόρια.