Πίεση - Υπόταση (Ψηλώνει την Πίεση)

Στην περίπτωση της χαμηλής αρτηριακής πίεσης (ή υπότασης) το αίμα ασκεί ασυνήθιστα χαμηλή πίεση στις αρτηρίες. Στα συμπτώματα της υπότασης περιλαμβάνονται η ζάλη, η λιποθυμία, η αδυναμία συγκέντρωσης, η ναυτία, η αδυναμία, η κόπωση, η βραδυκαρδία και η αναπνευστική δυσκολία.

Showing all 7 results