Παράσιτα

Παράσιτο χαρακτηρίζεται ο οργανισμός που ζει και αναπτύσσεται μαζί και σε βάρος άλλου οργανισμού, που χαρακτηρίζεται ξενιστής, από τον οποίο και τρέφεται με τις απαραίτητες θρεπτικές ουσίες.

Showing all 5 results