Περίοδος (Ακανονίστος Κύκλος Περιόδου)

Θεωρείται ακανόνιστος όταν έρχεται από 3 έως 5 εβδομάδες μετά την έναρξη του προηγούμενου. Ένας ακανόνιστος κύκλος έχει ως αποτέλεσμα η περίοδος να έρχεται καθυστερημένα ή πολύ νωρίτερα, να έρχεται με μεγαλύτερη συχνότητα ή καθόλου.

Showing all 5 results