Περίοδος (Καθυστέρηση Περιόδου)

Πολλές φορές η καθυστέρηση της περιόδου μπορεί να οφείλεται σε ορμονικές διαταραχές. Σε αυτή την περίπτωση ο γιατρός σας θα κρίνει πότε είναι απαραίτητος ο ορμονικός έλεγχος, όπως έλεγχος του θυρεοειδή αλλά και γενικότερος σε πιο συγκεκριμένες ορμόνες.

Showing all 5 results