Πνευμονία

Η πνευμονία είναι μία λοίμωξη του κατώτερου αναπνευστικού συστήματος που εντοπίζεται σε έναν ή περισσότερους πνευμονικούς λοβούς στον έναν ή και στους δύο πνεύμονες. Τα μικρόβια πολλαπλασιάζονται και επιμολύνουν το πνευμονικό παρέγχυμα και προκαλούνται συμπτώματα όπως ο πυρετός, τα ρίγη, η δύσπνοια και η απόχρεμψη.