Πονοκέφαλος

Ο πονοκέφαλος μπορεί να οφείλεται σε διάφορες αιτίες. Τα συχνότερα είδη είναι η ημικρανία, ο πονοκέφαλος τάσης και η αθροιστική κεφαλαλγία.

Showing all 47 results