Προσώπο (Υγεινή Προσώπου)

Το πρόσωπο είναι από μόνο του μια πολύ ευαίσθητη περιοχή του ανθρώπινου σώματος και η έκφρασή του μπορεί να αλλάξει όταν ο εγκέφαλος διεγείρεται από οποιαδήποτε από τις πολλές ανθρώπινες αισθήσεις, όπως η αφή, η θερμοκρασία, η οσμή, η γεύση, η ακοή, η κίνηση, η πείνα ή τα οπτικά ερεθίσματα. Μία αλλοίωση του προσώπου αλλάζει την εμφάνιση του ανθρώπου.

Showing all 9 results