Σπασμοί (Αντισπασμωδικό)

Οι σπασμοί είναι η μη-ελεγχόμενη. Στη διάρκεια των σπασμών, οι μύες του ατόμου συσπώνται και χαλαρώνουν επαναλαμβανόμενα. Οι κρίσεις όλων των τύπων προκαλούνται από αποδιοργανωμένη και αιφνίδια ηλεκτρική δραστηριότητα στον εγκέφαλο.

Showing all 5 results