Στομάχι (Έλκος Στομαχιού)

Έλκος είναι στην ουσία μια «πληγή» στην εσωτερική επιφάνεια του στομάχου ή της συνέχειάς του, του δωδεκαδακτύλου. Το έλκος στομάχου συνήθως προκαλείται από τη λοίμωξη του βακτηρίου (μικρόβιο) που ονομάζεται ελικοβακτηρίδιο του πυλωρού.

Showing all 11 results