Στομάχι (Αέρια Στομαχιού)

Είναι όταν τα αέρια δεν απελευθερώνονται μέσω του πρωκτού, απελευθερώνονται μέσω του στόματος (ερυγή).

Showing all 16 results