Σύνδρομο Επίκτητης Ανοσολογικής Ανεπάρκειας (Aids)

Ο ιός αυτός έχει την ιδιότητα να προσβάλλει τα Τ-λεμφοκύτταρα, τα οποία αποτελούν την άμυνα του οργανισμού εναντίον οποιουδήποτε μικροβίου ή ξένου σώματος και παράγουν κάποιες ουσίες που λέγονται αντισώματα με τις οποίες ο οργανισμός καταπολεμά τα μικρόβια. Όταν τα λεμφοκύτταρα προσβληθούν από τον ιό του AIDS η ικανότητα τους για παραγωγή αντισωμάτων μειώνεται και έτσι ο ανθρώπινος οργανισμός δεν μπορεί να καταπολεμήσει αποτελεσματικά τις διάφορες λοιμώξεις.

Showing all 5 results