Τενοντίτιδα

Με τον όρο τενοντίτιδα περιγράφουμε την πάθηση κάποιου τένοντα, η οποία κυμαίνεται από έναν οξύ τραυματισμό έως χρόνιο ερεθισμό του τένοντα.