Φλέγματα - Ρινική Συμφόρηση

Η ρινική συμφόρηση είναι ένα δυσάρεστο σύμπτωμα του κρυολογήματος. Αν αντιμετωπίζετε αυξημένη παρουσία φλέγματος, πιθανότατα αντιμετωπίζετε επίσης αδυναμία, πυρετό, ρινική καταρροή και ούτω καθεξής. *Αν φυσήξετε δυνατά, θα στείλετε φλέγμα με μικρόβια πίσω στις ακουστικές οδούς- κάτι που μπορεί να οδηγήσει σε ωταλγία.

Showing all 18 results