Φωνητικές Χορδές (Γαργάρες)

Οι φωνητικές χορδές είναι μια από τις βασικές δομές που εμπλέκονται στην ανθρώπινη φωνή και την παραγωγή ήχου. Αποτελούν ένα ζεύγος ελαστικών ιστών που βρίσκονται στον λάρυγγα, ακριβώς πάνω από την κηλίδα.

Οι φωνητικές χορδές μπορούν να ρυθμίσουν την τάση και το μήκος τους για να παράγουν διάφορες νότες και τονικότητες. Επίσης, η τάση των χορδών και η ποιότητα της δόνηση τους επηρεάζουν τον τύπο της φωνής που παράγεται, όπως οι διαφορές μεταξύ ανδρικής και γυναικείας φωνής.