Όγκος (Πρόληψη Κακοηθών Όγκων)

Ο όγκος θεωρείτε μία ομάδα ασθενειών των κυττάρων που έχουν σχέση με την αφύσικη κυτταρική ανάπτυξη, με πιθανότητα εισβολής ή διάδοσης σε άλλα μέρη του σώματος.