Ύπνος (Διαταραχή Ύπνου)

Οι διαταραχές του ύπνου στερούν από τον οργανισμό μας την ξεκούραση που τόσο πολύ έχει ανάγκη, με αποτέλεσμα να αδυνατούμε να αποδώσουμε στις καθημερινές μας υποχρεώσεις. Διαταραχές ύπνου είναι η αυπνία, η υπνοβασία και οι εφιάλτες, ενώ υπάρχουν και σπάνια, αλλά επικίνδυνα για την ζωή σύνδρομα.