Τα Φαρμακευτικά Φυτά Της Κύπρου

 35.00

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Loader image

 • Χαιρετισμός Υπουργού Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος
 • Addres by the Minister of Agriculture, Natural Resources and Environment
 • Πρόλογος
 • Preface
 • Εισαγωγή
 • Introduction.
 • Τα φαρμακευτικά φυτά της Κύπρου - Medicinal plants of Cyprus
 • Φαρμακευτικά φυτά - Medicinal plants
 • Βιβλιογραφία - Bibliography
 • Λατινική ονομασία των φυτών - Latin names of the plants
 • Αγγλική ονομασία των φυτών - English name of the plants
 • Ελληνική και Κυπριακή ονομασια των φυτών - Greek and Cypriot names of the plants

Η πράξη αυτή Καθ’ εαυτή της αναζήτησης, εύρεσης, αναγνώρισης, καταγραφής και κατάταξης των φαρμακευτικών φυτών που φυτρώνουν στην Κύπρο απατελεί µια συνειδητή, πολύ αξιέπαινη, επίπονη και επίµονη διαχρονική προσπάθεια της Δρ. Κυριακής Ζαννέττου-Παντελή. Η συγγραφέας φρόντισε µε χαρακτηριστική συνέπεια να παρουσιάσει στο Κυπριακό αναγνωστικό κοινό, τον Κύπριο και ξένο επιστήµονη µελετητή/ερευνητή αλλά και κάθε ενδιαφερόμενο ένα ἐργο ολοκληρωμένο απὀ πάσης άποψης.

Η ιδέα, η σκέψη και ο προβληματισμός της συγγραφέα για την έκδοση ενός τέτοιου επιστημονικού βιβλίου και βοηθήµατος για τα Φαρμακευτικἀ Φυτά της Κύπρου, γεννήθηκε πολύ πιο πριν από την αναζήτησή τους στην Κυπριακή ύπαιθρο από την ἴδια, και που ξεκίνησε εδώ και πέντε χρόνια για να παρουσιάσει 623 φαρμακευτικά φυτά σ’ αυτή την ἐκδοσή της.

Το αντικείµενο του βιβλίου αποκτά ιδιαίτερη σηµασία γιατί κατά τα τελευταία χρόνια υπάρχει αυξανόμενο ενδιαφέρον για τις θεραπευτικές ιδιότητες των Φαρμακευτικών φυτών, και η σκέψη για τη συγγραφή του, ανταποκρίνεται στις ανάγκες των καιρών και του σύγχρονου πολιτισμού µας.

Η περιγραφή των χαρακτηριστικών και η πληροφόρηση που δίνεται για κάθε φυτό, αποκτά και εδώ ιδιαίτερη σημασία γιατί στις πλείστες των περιπτώσεων, επεκτείνεται η αναφορά στην εποχή της ανθοφορίας τους, καθώς και στους χώρους και τις περιοχές που κυρίως ευδοκιμούν και απαντιούνται, που είναι στοιχεία χρήσιμα για τον κάθε ενδιαφερόμενο.

Το επιστέγασμα της καλά επιµελημένης αυτής έκδοσης, συμπληρώνεται µε την απεικόνιση των παρουσιαζόµενων Φαρμακευτικὠν φυτών, µε πανέχρωµες φωτογραφίες, βγαλµένες απὀ την ἴδια τη συγγραφέα, που δείχνει και το καλλιτεχνικό ταλέντο και ικανότητές της στο τοµέα αυτὀ.

Θα ήθελα επίσης να εξάρω το ανώτερο πνεύμα της συγγραφέα, για τη πίστη της στα πανανθρώπινα και την παγκοσμιότητα, το σεβασμό της προς τη συλλογικότητα των προσπαθειών για τη συσσωρευμµένη επιστημονική γνώση και επιτεύγματα, που αβίαστα πηγάζει απὀ την ανάγνωση και το νόημα των λίγων αλλά µεστών γραμμών που περιλαμβάνονται στην αφιέρωση του βιβλίου της.

Είμαι βέβαιος ότι µαζί µε τα δικά µου συγχαρητήρια για την άρτια αυτή έκδοση, ο κάθε αναγνώστης και ενδιαφερόμενος μελετητής θα εκφράσει και τα δικά του, τόσο για την ευγενή προσπάθεια συγγραφής του βιβλίου όσο και για τη χρησιμότητά του. Εύχομαι αυτή την έκδοση της να ακολουθήσουν κι’ άλλες, ώστε ν’ αφήσουμε περισσότερες γνώσεις ωφέλιµες για τις γενιές που µας έρχονται.

Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερµά τη συγγραφέα που µε επέλεξε, κἀνοντάς µου τη τιµή να προλογίσω το βιβλίο της,

Ανδρέας Θ. Γαβριηλίδης

Πρώην Υπουργός Γεωργίας και Φυσικών Πόρων

Σεπτέμβρης 1998